HAIR GALLERY

moody wave

 

 

 

 

 

 

 

9661A1F6-2F9A-4F0B-A5A1-851BF1A5469F.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

EFF3220B-313C-4BAF-BAB9-59EC609248B0.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hair / takamori namiko 

 

make / matsusima ruki

 

photo / yamazaki kenyu